Despre noi

Grădinița-creșă de copii ”Izvoraș” din or.Anenii Noi este un nume de referinţă în învăţământul preșcolar din raionul Anenii Noi, ea reprezentand în același timp imaginea performanţei şcolare.Am realizat programul managerial 2015-2016 care constituie în același timp si oferta educaţională a grădiniței. Ce am urmărit?

În primul rând, ce am fost? Am fost istorie; o grădiniță de cartier ca atâtea altele. Am crescut cu timpul în toate componentele, îndeosebi cele valorice.  Ce suntem? Suntem o grădiniță performantă, dorită de populația din comunitate; suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de foarte bine materializată prin muncă, printr-o muncă asiduă, dăruită idealurilor de performanţă; suntem copiii care ştiu ce vor de la viitor şi se pregătesc în acest scop; suntem simbolul corectitudinii şi dăruirii profesionale; suntem noi, grădinița-creșă de copii ”Izvoraș” din or.Anenii Noi. Ce vom fi? Vom fi viitorul aşa cum îl visăm; vom fi cei ce vor semăna în continuare educaţia bunului simţ şi al dorinţei de foarte bine. Ne aflăm pe direcţia cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus. Suntem conştienţi că ne aflăm pe un drum ascendent spre perfecţionarea procesului educațional, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână trei elemente esenţiale: copiii, părinţii şi calitatea a tot ceea ce întreprindem, ca o garanţie a durabilităţii realizării scopului propus.

Viziunea

Grădiniţa de copii “Izvoraş” or.Anenii Noi va constitui un mediu educaţional corespunzător nevoilor de formare ale copiilor din această comunitate. Va fi întotdeauna locul unde toţi copiii îşi vor defini şi dezvolta personalitatea, pǎrinţii vor fi parteneri în educarea copiilor şi cadrele didactice vor dirija procesul educaţional cu responsabilitate.

Misiunea

Grădiniţa noastră îşi propune să ofere copiilor un mediu educațional-fizic și psihologic favorabil, plăcut, sigur,în care aceştia să-şi îmbogăţească experienţele de cunoaştere.